loader

  Infographic 1

Infographic 4


Infographic 2


Infographic 3


Video Clips / สื่อวีดีทัศน์

Play And Learn = Plearn

พื้นที่เล่นเพื่อการเรียนรู้


ความรักความผูกพันในครอบครัว ตอนครอบครัวอบอุ่น
เกร็ดความรู้

 1. การเล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 2. สสส. รวมพลังภาคีเครื่อข่ายเด็กและครอบครัว ชวน ผู้ปกครอง ส่งเสริมเด็กเล่นอิสระ (Free Play) วันละอย่างน้อย 30 นาที-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 3. คู่มือ เล่นเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และความสูง สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 4. คู่มือ เล่นเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และความสูง สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-Cilck
  จำนวนคนดู  1