loader

  Infographic กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

Infographic ชนิดของกีฬา และเส้นทางสู่ นักกีฬาอาชีพ


Infographic ประโยชน์ของการเล่นกีฬา


Video Clips / สื่อวีดีทัศน์

สร้างชาติ ด้วยศาสตร์แห่งกีฬา

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เกร็ดความรู้

 1. บทความ กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 2. กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 3. กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 4. กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 5. กีฬา นร.คนพิการ “โคราชเกมส์” หัวใจที่แข็งแกร่ง ข้ามอุปสรรคในตัวตน”-Cilck
  จำนวนคนดู  2

 6. การสร้างรูปแบบการฝึกมวยไทย-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 7. อิทธิพลของความสามารถทางสมอง-Cilck
  จำนวนคนดู  1

 8. 5 ประเภทกีฬายอดนิยมสำหรับเด็ก เสริมพัฒนาการร่างกายและจิตใจ-Cilck
  จำนวนคนดู  4