1. INFO สถิติจำนวนประชากร 2565-Download
  2 กุมภาพันธ์ 2566

  จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง

 2. INFO สรุปสถิติและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2559-Download
  27 มกราคม 2565

  จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง

 3. INFO สรุปสถิติและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2560-Download
  27 มกราคม 2565
 4. INFO สรุปสถิติและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2562-Download
  27 มกราคม 2565
 5. INFO สรุปสถิติการจัดหาครอบครัวทดแทน 2561-Download
  27 มกราคม 2565
 6. INFO สรุปสถิติการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2562-Download
  27 มกราคม 2565
 7. รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560-Download
  27 มกราคม 2565
 8. รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561-Download
  27 มกราคม 2565
 9. รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562-Download
  27 มกราคม 2565
 10. รายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563-Download
  27 มกราคม 2565